SMS Message for Mobile :)

Everything you do

Everything you do
does not need to be
SEEN OR HEARD

Raise your Words

Raise your words
not voice
It is the rain that
grows flowers
NOT THUNDER.

Sponsored Links

Thank you consists of Eight letters

THANK YOU CONSISTS OF
JUST EIGHT LETTERS
THAT FORM TWO OF
THE MOST MEANINGFUL
WORDS IN THE
ENGLISH VOCABULARY

Turn Common days into Thanksgiving

GRATITUDE CAN TRANSFORM
COMMON DAYS INTO THANKSGIVINGS
TURN ROUTINE JOBS INTO JOY AND CHANGE
ORDINARY OPPORTUNITIES INTO BLESSINGS
.
Happy Thanksgiving

ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ

ਸ੍ਵੈਯਾ ॥
ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥
ਨ ਡਰੋਂ ਅਰਿ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਅਪਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ ॥
ਅਰੁ ਸਿਖ ਹੋਂ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੌ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋਂ ॥
ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ॥੨੩੧॥

Gobind Singh Ji De Prakash Utsav Dian

Aap Sab Parivar Nu Sarbans Dani, Panth De Wali,
Dhan Dhan Sri Guru Gobind Singh
Ji De Prakash Utsav Dian
Lakh Lakh Wadhaiyan Hovan Ji

Sponsored Links

Guru Purab Di Vadhaai

Guru Purab Di Sub Nu Lakh Lakh Vadhaai
“Nanak Naam chardi Kalaa,
Tere Bhane Sarbat Da Bhala”
Dhan Dhan sahib sri guru nanak dev ji de aagan,
Purab di aap sub nu lakh lakh vadhaai...!!

Aap ji nu Sri Guru Nanak Dev

Satgur Nanak Pargataya
Mitti Dhund Jag Channan Hoia,
Aap ji nu Sri Guru Nanak Dev,
Ji De aagman purab dian Lakh-Lakh Vadayian..
HAPPY GURPURAB....!!

Prakash Utsav Di Wadaiya

Jyo kar suraj nikleya..
Tare chupe haner ploa..
Miti dhund jag chanan hoa..
Kaal taarn guru nanak aiya..
Guru Nanak Dev ji De
Prakash Utsav Di Lakh-Lakh Wadaiya.

Dasven Patshah Sri Guru Nanak Dev Jee

DASVEN PATSHAH SRI
GURU NANAK DEV JEE DE
JANAM DIHA SARIYAN NUN WADHAIYAN...!!
.
Happy GURPURAB..!!

Pages

Subscribe to Front page feed