Ram Navami Quote !

“Naumi Tithi Madhumaas Punita
Shukla Paksh Abhijit Nav Preeta
Madhya Divas ati Sheet Na
Ghama Pavan Kaal Lok Vishrama”

Tags: