Sanskrit Slokas for Guru Purnima

(1) Agnyaana Timiraandhasya
Gnyaana Anjana Shalaakayaa
Chakshuhu Unmeelitam Yenam
Tasmai Sri Gurave Namaha.
(2) Sarva Sruti Shiroratna
Viraajita Padambujaha
Vedaantaambuja Sooryo Yah
Tasmai Sri Gurave Namaha.
(3) Gnyaana Shakti Samaaroodah
Tatwa Maalaa Vibhooshitaha
Bhukti Mukti Pradaaneyna
Tasmai sri Gurave Namaha.

Tags: