Wazu k baghair Namaz

Pathan: Molvi sahab wazu k baghair namaz ho jati hai?
Molve: Nahi hoti
Pathan: Ho jati hai yara
Molvi: Bhai, nahi hoti
Pathan: Hojati hai, mene khud perh k dekhi hai.

Tags: