Ye tujhe INTELLEGENT bol raha tha..!!

"\  /"
|^| 
, /(.".)\ ,

Help... help ....help 

 

Sale ko ULTA Latka Diya ..
Iska Kasur Pata Hai Kya Tha

Ye tujhe INTELLEGENT bol raha tha..!!

Tags: